Crucea de la Biserica Crețulescu

În pridvorul Bisericii Crețulescu din Calea Victoriei se găsește un fragment al unei cruci din piatră, informație confirmată în februarie 2024 de preotul paroh Vasile Răducă, care mi-a comunicat în același timp și locul de origine al crucii: ctitoria familiei Crețulescu de la Butfea.

Lângă proprietățile de la Buftea, se afla și “o cruce purtând o foarte curioasă inscripție în versuri”, despre care aflăm din istoricul bisericii Cretulesti-Mănăstirea, publicat de Em. Kretzulescu în Buletinul Comisiunii Istorice din anul 1934, care reia un text al lui Iuliu Tuducescu din 1905, din revista Literatură și Artă Românească, și anume:

“Norodul israilesc, dac’au sfârșit a trece noianul Iordanului, pietri douăsprezeace spre pomenire veșnică au rădicat de-adinsul, căci au trecut neumezit către uscat printr’însul și, neprimejduiți aflând locul făgăduinții neamului său, semnu nesimțit le-au pus hotar credințe. Precum aciia dar atunci au pus acea însemnare ca să pomenească’n veci bună a lor scăpare, așa și prea-curenicul, Iordache Crețulescul, ginerele lui Constandin-Vodă Băsărăbescul, au gătit casa lui, aici aflând bună scăpare de moartea cea năprasnică a ciumei cea prea-mare. Cu multă umilenie, cu mare mulțumire cruce-a rădicat în semn. …

…curs de la Împărăție

Și toată casa-i, cum s’au

Zis, la liniște curată

Din moarte o au povățuit.

Aici nestrămutată

A opta lună, douăzeci

Și cinci curgând văleatul

Spre două sute șapte mii,

I-u miluit Prea-Înaltul

Ca să mai pomenească

Dar în veci această milă,

Ce Dumnezeu au arătat

La casa lor cea plină.

Cruce prea sfântă au rădi-

cât, la doi și două sute

Și șapte mii și cu trei

Zeci, dând laude prea multe

Lui Dumnezeu celui prea-

Luminat și veșnică mărire”