Crucea de la Biserica Sfinţii Voievozi

Este o cruce cenotaf şi de pomenire aşa cum ne indică textul şi prezenţa crucii din medalionul central, fiind comandată de familia unui tanar care a pierit intr-un accident de motocicletă și care locuiau la Piața Matache. Are înscris în limba română cu alfabet latin. Acoperişul monobloc este de formă cuboidală cu o uşoară ondulare a colţurilor redând impresia de bulb de floare; prezintă un  motiv fitomorf. Are 5 medalioane circulare concentrice tangente prin 4 cercuri de mai mici dimensiuni. Conţin iniţialele: IS HS (Iisus Hristos) NIKA (Învingătorul). Medalionul central are înscrisă o cruce tip greacă de formă florală. Elementele fitomorfe umplu spaţiul liber al răscrucii braţelor, al braţelor laterale şi al braţului inferior. Pe lateralele crucii este o compoziţie cu elemente fitomorfe înscrise între limitele bandei chenarului. Prezintă 17 rânduri. Are spaţiul între cuvinte şi semne de punctuaţie. Braţ inferior frontal: “Doamne Iisuse Hristoase primeşte crucea aceasta pe care am înălţat-o cu ajutorul tău întru slava sfintei Tale Învieri, întru cinstirea Sfinţilor Arhangheli şi spre veşnica odihnă şi pomenire în împărăţia Ta a iubitului nostru fiu şi frate Radu Ionel Martinel şi ne miluieşte pe noi cei rămaşi. Amin!” Crucea este proiectată de arhitecta Liliana Chiaburu și transpusă în piatră în anul 2007 de către sculptorul Constantin Marinete, cel care a realizat în anul anterior și crucea din piatră de pe Șoseaua de Centură, din dreptul străzii Odăii și care marchează piatra de temelie pusă pentru ridicarea unei biserici.