Crucea din Calea Dorobanților

Aflată în fața bisericii Nașterea Maicii Domnului, este o cruce cu model şi text sculptat prin excizare. Este o cruce de răscruce, de pomenire, după text. Este reamplasată de la o răscruce de drumuri. Are ¾ suportul original, restul brațului fiind turnat din beton. Este rigidizată în poziție verticală într-o placă de beton şi întărită cu corniere de metal.  Are înscris în limba română cu alfabet chirilic. Pe braţul superior prezintă iniţialele: INŢI ( Iisus Nazarineanu Ţarul Iudeilor). Pe braţele laterale, la răscrucea braţelor şi pe braţul superior prezintă text strandard: IS HS (Iisus Hristos) NIKA (Învingătorul) încadrat în 4 medalioane circulare concentrice exterioare, linia centrelor  formând un  triunghi isoscel. Iniţialele evangheliştilor: MA[T]- Matei şi MA[R] –Marcu sunt dispuse stânga-dreapta florii înscrise în medalionul cu vrejuri și LU-Luca –interior medalion braţul stânga; IO[N]-Ioan – interior braţul dreapta. Motive: Floare de măr cu 4 petale (2 bucăţi dispuse pe braţul superior) sunt o interpretare a semnului crucii. Floare cu 8 petale este înscrisă în medalion circular concentric (2 bucăţi dispuse pe braţul superior), încadrează sus şi jos medalionul cu înscrisul IS. Cea de jos este încadrată de vrejuri vegetale. Floare cu 8 petale, liberă (5 bucăţi dispuse la răscrucea braţelor), 4 bucăți încadrează medalionul central, iar a cincea se află în interiorul medalionului central. Cruce Ajută – se află în interiorul medalionului superior în mijlocul iniţialelor I şi S. Înger este reprezentat prin cap cu aureolă şi 2 aripi. Se află în interiorul medalionului superior. Pe braţul inferior frontal are 9 rânduri vizibile, ultimul  rând fiind în partea cu suportul spart, este vizibil pe jumătate. Textul are litere aruncate şi este realizat în mod îngrijit. Pe braţul inferior lateral dreapta are 9 rânduri cu înscris realizat prin excizare. Sunt greu lizibile. Transcriere: În numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt ridicatu-s-a această cinstită cruce întru slava şi lauda Sfântului Ioan Botezătorul (de) + Io Stan Bod Neculae (…) ca să-i fie veşnică/nevrednică pomenire dumnealui şi părinţilor dumnealui (…).

Crucea din fața bisericii Nașterea Maicii Domnului din Calea Dorobanților ar putea fi una dintre cele prezentate de către Henry Stahl în lucrarea Bucureștii ce se duc poziționate în Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 206 unde se găseau mai multe cruci pe jumătate îngropate “pe locul unui puț astupat acum 15 ani de Primărie”. Așa cum și la intersecția străzilor Rasuri cu Vasile Lascăr, fosta Teilor, se găsea o cruce pe trotuar și care în prezent nu am identificat unde a fost relocată. Din discuția cu preotul paroh al bisericii Nașterea Maicii Domnului rezultă că această cruce a fost adusă din zona intersecției Căii Dorobanţilor cu Șos. Iancu de Hunedoara