Crucea mitropoliţilor

Lângă abisida principală a catedralei patriarhale este monumentul compus din bucăți de coloană având la capătul superior o cruce din marmură albă. Este o o coloană cu o cruce adăugată mai recent. Are însemnări în alfabet chirilic şi în alfabet latin. Are câmpuri cu înscris, dispuse de sus în jos, astfel: 1. 4 casete cu înscris cu alfabet de tranziţie şi latin; 2. Casetă dreptunghiulară în formă de material papetar prins în cuie, cu înscris cu alfabet chirilic; 3. Casetă dreptunghiulară dispusă pe o axă verticală cu înscris chirilic; 4. Casetă  dreptunghiulară dispusă pe o axă orizontală cu înscris chirilic. Scopul: o coloană cu texte funerare care amintesc mitropoliţii decedaţi.  Amplasată inițial pe o baza în care erau crucile de mormânt ale mitropoliților Teodosie (mort la 1708) și Ștefan (mort la 1742), monumentul a fost ridicat în anul 1875 (Ionescu, 1956, p. 58). Pe partea superioară a este săpată inscripția în limba română cu caractere latine: „Această piatră a fosta pe mormântul repausatilor metropolit Teodosie și Ștefan sau restaurat și asezatu aici la anu 1875 în timpul domniei înălţimei sale Carol și a soției sale Elisaveta doamna de către sfințitul mitropolit a Ungrovlahiei și primat al României Calinic Miclescu”, iar în partea inferioară sunt două registre cu texte în chirilică. In casera 3: Răposat-a în Domnul Prea Sfinţitul Mitropolit Chir Teodosie, la anul 7(…)6 5?/1756 (…)(…) de zilele(…), în vârstă? de ani în zilele Prea Luminatului Domn Io Constantin (…) Voievod păstorind turma lui Hristos timp de ani 9 şi 9 luni, şi s-a îngropat în anul 1708. Iar in caseta 4: Răposat în Domnul (…) Prea Sfinţitul Mitropolit Chir (…)  în anul 7240/1731.

LMI: B-IV-m-B-20071