Crucea Izvorul Tămăduirii

Crucea care se găsește în prezent în curtea liceului Ady Endre din bulevardul Ferdinand nr. 89 are o iconografie inedită, având pe fața principală icoana Sfintei Treimi iar pe verso Izvorul Tămăduirii sub forma unei fântâni cu trei bazine suprapuse la care vin bolnavii pe care îi privește Maica Domnului din icoana aflată deasupra, iar în laterale câte o pereche de sfinți formată din câte un ierarh și un mucenic. Pe fața principală, pe capitelul crucii sunt înfățișați sfinții ierarhi Haralambie, Vasilie și Nicolae, iar pe verso are inscripția „Sf. Izvorul Tămăduirii, 1856, iunie”. Pe fața vestică a capitelului găsim reprezentarea unei vaci care mănâncă. Pe cele două capete ale brațelor îi găsim înfățișați pe Moise și Aaron cu sicriul legii (stângă) și pe patriarhii Alexandriei, Sfinții Atanasie și Chiril (Dreapta). Crucea are următoarele dimensiuni: 2,43 m (+0,39) x x1,29 x 0,48 x o,38. Inscritpția în limba română cu alfabet chirilic începe de sub icoana Sfintei Treimi și are următorul text: „Cu ajutorul Sf. Troițe s-au ridicat această Sf. cruce A.D. Mogoşu și Vasile”, urmat de un pomelnic pe două coloane indicand numele: „Neacșu, Dobra, Dumitru, Dumitra, Niculae, Maria, Konta, Floarea, Maria, Ivan Ierei, Roman, Tudora, Kiru, Neacșa, Dina, Dumitru, Maria (stânga), Barbu, Ioana, Oprea, Smaranda, Ioana, Toma, Oprea, Paraschiva, Maria, Ganea, Nedelea, Constandin, Sara, Ileana, Kiru, Stefania, Nitu, Mihalcea”. Pe laterale, din ghivece urcă câte o viță răsucită. Pe ghivece se găsesc numele pictorului desenator Teodor Zgf. (Zograf) (stânga) și al sculptorului în piatră Mihai Petraru (dreapta), iar pe lângă aceștia și numele unor membri ai familiilor lor. Din partea pietrarului au fost menționați: Stan, Gligore, Lisandra, Maria, Carinca, Nicolae, Maria, Oprea, iar din partea pictorului Teodor Oprea: Enache, Grigore, Ioanu. De pe verso aflăm de ctitorul crucii care venea din familia Mogoș, cei care ridicaseră mai devreme cu mai bine de 130 de ani crucea din Oborul Vechi, iar sub iocana Izvorul Tămădurii, pe două coloane, numele membrilor acestei familii: Minea, Petcu, Mirea, Ioanu, Păuna, Vlada, Jana, Cleopatra, Rada, Ștefan… și Dobra, Tudora, Mateiu, Gligore, Marika, Ioana, Maria, Matei, Dumitru (Popescu, 1960, p. 1106-1108).

În 2023 crucea se prezintă astfel: Acoperișul de tip detașabil este de formă trunchi de piramidă cu baza mare în sus. Partea de sus este sculptată ca un acoperiș în două ape. Pe suprafaţa sa are chenar tip bandă, înscris chirilică, personaje și animale. Frontal: 3 sfinți într-o sală rotundă. Sunt reprezentați în picioare, frontal. Sunt în haine arhierești cu aureolă și barbă. Sus, de-a dreapta și de-a stânga, este un înscris chirilic: numele sfinților. În stânga privitorului este Sf. Haralambie cu mâna dreaptă binecuvântează, în cea stângă are o Evanghelie, jos are picioarele peste diavol (este o reprezentare specifică iconografiei); mijloc: Sfântul Vasile, cu ambele mâini ține Evanghelia; dreapta: Sfântul Nicolae care binecuvântează cu mâna sa dreaptă și ține o Evanghelie cu stânga.

 Pe laterala stângă este reprezentat un taur cu capul îndreptat spre dreapta, coada lăsată și picioarele într-o poziție de o ușoară proptire. Crucea frontal: Pe brațul superior și răscrucea brațelor este reprezentată Sfânta Treime. Fiul (stânga) și Tatăl (dreapta) șezând pe nori, țin o mitră închisă; sus este Sfântul Duh reprezentat printr-o pasăre în zbor, îndreptată în față, înconjurată de raze solare. Fiul ține cu dreapta Sa o cruce sprijinită de genunchi; Tatăl ține cu stânga Sa un sceptru cu o cruce în vârf, posibil să fie crucea mitropolitană. Brațul inferior are o scenă cu prelungire din compoziția Sfintei Treimi: Maica Domnului Îndurerată, cu mâinile la piept, una peste alta, cu capul semiprofil dreapta, ușor aplecat și aureolă, este reprezentată în picioare, cu hainele specifice iconografiei. Strivește cu picioare șarpele ca reprezentant al diavolului. Șarpele este reprezentat în poziție de acțiune/ deplasare, cu capul aproape de privitor, iese din norii de la picioarele Sfintei Treimi. Are ochi, gură și limbă bifurcată. Brațele laterale: 4 medalioane circulare concentrice, tangente la mijloc, dispuse câte două pe fiecare braț. Au înscrise busturi ale celor patru Evangheliști cu însemnele specifice. Medalioanele sunt înconjurate de motive fitomorfe, frunze de stejar. Lateralele crucii: Pe brațul stâng lateral sunt sculptați, prin excizare, doi sfinți reprezentați frontal, în haine arhierești, cap semiprofil, cu barbă, trăsături și aureolă, care cu dreapta binecuvântează, iar cu stânga țin Evanghelii. Sus este un înscris chirilic greu lizibil. Se distinge: Sf. Atanasie  Sf.? (…) Brațul drept lateral este sculptată, prin excizare, o scenă cu doi sfinți reprezentați semiprofil, în haine arhierești care țin cu mâinile, o biserică. Sus este un înscris chirilic ilizibil, cel mai probabil numele sfinților. Pe brațul inferior lateral stânga este sculptată o cupă cu picior din care iese coada unui animal fantastic, posibil un balaur. Este îndreptată în sus, capătul este ușor lăsat spre stânga și are o formă trilobată. Are un înscris realizat prin incizare pe 8 rânduri greu lizibile. Jos are o suprascriere în alfabent chirilic: MIHAI (…). Brațul inferior lateral dreapta are sculptată o cupă cu picior din care iese coada unui animal fantastic, posibil un balaur. Este îndreptată în sus, capătul este ușor lăsat spre stânga și are o formă trilobată. Are un înscris realizat prin incizare pe 5 rânduri greu lizibile. (…)GLIGORE, IONNU. Pe cupă are înscris realizat prin incizare: TEODOR ZGF:/Teodor Zugrav. Spatele crucii: Pe brațul superior, răscrucea brațelor și brațul inferior este reprezentată scena Izvorul Tămăduirii: Maica Domnului pe tron, cu Pruncul în brațe, ambii reprezentați frontal, în haine specifice iconografiei, cu aureolă. Fecioara ține în mâna dreaptă a sa o ramură de finic. Sus, este flancată de doi îngeri care țin o coroană deschisă deasupra capului Maicii Domnului. Îngerii sunt în genunchi, în profil, cu aripi și aureole. Pruncul ține în stânga Sa globul pământesc iar cu dreapta Sa binecuvântează. Maica Domnului este cu picioarele pe o fântână arteziană formată din trei vase cu picior, ornate, din care curge apa dintr-unul într-altul. La ultimul vas sunt 4 personaje în genunchi care ating apa (bolnavii din descrierile cărților sfinte). Pe brațele laterale sunt 4 sfinți reprezentați în picioare, în haine arhierești, cu aureole. Au vârste diferite prin prezența sau absența bărbii. Sunt reprezentați în diferite poziții: profil dreapta sau stânga, semiprofil sau frontal. Țin diferite obiecte în mâini care îi identifică. Sculptura este destul de neclară din cauza erodării.

Brațul inferior frontal are înscris în alfabet chirilic realizat prin excizare. Începând cu rândul 5 este scris pe două coloane. Brațul inferior pe partea din spate are înscris în alfabet chirilic, dispus pe două coloane, realizat prin excizare. Transcriere: Cu ajutorul Sfintei Troițe s-a ridicat această Sfântă cruce de (…) și Vasile,  Barbu?, Dobra, Dumitru, Dumitra, Neculae, Maria, Ana, Chirilă, Floarea, Maria, Ivan erei Roman, Tudora, Petru, Călina, Dima, Dumitru (…), Barbu, Iana, (…), Zmaranda, (…), Toma, (…),(…), (…),Constantin, Sora, Eleana, Chira, Ștefana, (…),Mihalcea, (…),(…),(…),Ionu, Păuna, Vlada, Iana, Cleopa, (…),, Rada, Ștefan, Dobra, Tudora, Maria, (…), Maica, Iona, Maria, Matei, Dumitru, Mihalcea. Datare: 1855, iunie, pe acoperiș spate.

Despre această cruce aflăm dintr-un memoriu al directoarei Liceului Comercial de Fete nr. 3 adresat Comisiunii Monumentelor Istorice în primăvara anului 1941, prin care solicita restaurarea, că monumentul ar fi fost adus din târgul Oborului și amplasată aici în anul 1924 sub motivația că se găsea pe „o stradă dosnică, unde era expusă murdăriilor și necuvinților trecătorilor și astfel a fost pusă la adăpost și o mai bună păstrare”. Documentul menționează în continuare anul 1852 ca fiind cel al ridicării crucii de către „câțiva negustori chiristigii din vechea breaslă sau starostie a chiristigiilor, care își aveau sediul în Târgul de afară (Obor) având o inscripție cu litere chirilice”. Memoriul scotea în evidență necesitatea mutării crucii către intrarea în curtea școlii și așezării acesteia pe un soclu care să o facă mai vizibilă, cât și deplasarea unei comisii în scopul descifrării inscripției. Drept urmare a fost realizat un deviz în valoare de 22.000 de lei pe care Comisiunea stabilea că urmau a fi plătiți din bugetul liceului și care presupunea lucrările de demontare, săpătură, realizarea fundației și diferitele reparații. (https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/?p=87016 accesat la 05.08.2022). Se pare că nu a fost mutată, însă crucea a fost montată pe un soclu din beton. Este pentru prima dată când aflam de pe cruce cine au fost meșterii care au făurit-o.

LMI: B-IV-m-B-20078