Crucea lui Antonie Vodă Ruset

Biserica Cuțitul de Argint a fost construită cu ocazia Expoziției Generale din 1906 din Parcul Parol, cu scopul de a arăta tipul de arhitectură bisericească din Moldova lui Ștefan cel Mare. Lângă biserică a fost așezată o cruce de mari dimensiuni despre care se spune că ar fi fost adusă din zona Dâmboviţei sau a Prahovei, chiar dacă gândul ne duce mai degrabă către Moldova atât pentru faptul că se găsea în curtea bisericii ce era un model de arhitectură moldovenească cât și datorita faptului că îl pomenește pe voevodul Antonie Ruset. Inscripția, care alternează textul slavon cu cel românesc, are următorul cupris: „Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sf. Duh, Amin, la înălțarea cinstitei de viață făcătoarei cruci, Io au ridicat robul lui Dumnezeu întru pomenirea lui Antonie Voevod i gospodja ego Ana i sin ego Alexandrel”. Un mic segment de piatră ce pare a fi nesculptată, dar care însă este un material rezultat în urma procesului de lipire al crucii sparte, probabil la transport, desparte inscripția în două, urmând pomelnicul: „Întru pomenirea Ilina, K…, Ana, Neacșu, Maria, Marinică, Antonie, Stan, Ioana, Constandin, Duca, Neagu, Sima, Dumitra, Mihai, doamna?, Petru, Mihai, Dumitru, Antonie, …ina (loc nescris, reparat), valet 7185 (1677), Mesiță Marta 1”. Un fapt important îl reprezintă autorul crucii, prin inscripția de pe fața stângă jos: „Și s-au rădicat această cruce, Mesița Marta 1, deni, o a săpatu Radul, zugraful”. Se pare că există o inadvertență în privința soției lui Antonie Rusel, care era căsătorit cu Zoe, nu cu Ana. Medalionul central are sculptate două siluete cu aureolă și hramul scris în text circular în slavonă: „hramul sf. Nicolae… și al Sf. Gheorghe marele mucenic…”. Același hram al sfântului Nicolae îl are și biserica în curtea căreia se găsește crucea. În jurul medalionului central sunt alte patru medalioane cu monogramele evangheliștilor Ion, Luca, Matei și Marcu și între acestea inițialele M.L. O.O. Z.I. R.B. În partea superioară se găsesc initalele I.N.T.I. și Is. Hs. NIKA.  Dimensiunile cruncii sunt: 3,50 x 1,30 x 0,60 x 0,46 m (Popescu, 1960, p. 1096-1100). Crucea este realizată în mod artistic de o înaltă calitate. Pe braţul inferior frontal, o parte din rândurile 13 și 14 sunt acoperite cu un material asemănător betonului. Crucea are următoarele dimensiuni: H – 350 cm de la soclu, L – 130 cm, Gr – 45 cm, l braţ lateral – 59 cm. Conţine iniţiale ale evangheliştilor şi alte iniţiale ale unor texte religioase din slavonă: MR; A/L?; OT; O;  I/Z; N; R; V. Acoperişul de formă cuboidală este foarte probabil să fi fost adăugat mai recent, fiind posibil ca iniţial să nu fi avut acoperiş. Chenar, în formă de torsadă, este prezent pe partea frontală. Model cu linii împletite pe lateralele braţelor redând un model împletit geometrizat. Medalioanele exterioare circulare concentrice au iniţialele evangheliştilor: ION; MT; MR; LUC. Medalion central circular concentric este mai mare decât medalioanele laterale.  Medalionul are legendă greu lizibilă care desemenează dedicaţia patronală Sfântului Nicolae. Înscrisul este în limba slavonă, realizat artistic. Scopul crucii: o cruce nonfunerară.

LMI: B-IV-m-B-20068