Crucea lui Manea Brutarul

În curtea bisericii Manea Brutarul, în stânga bisericii, se găsește o cruce din piatră datată în partea superioară 1814 mai 1. Este cu model şi text sculptat prin excizare. Prezintă straturi de var succesive pe suprafaţa sa. Este o cruce de pomenire după text. Are înscris în limba română cu alfabet de tranziţie cu influenţe greceşti, după cum se observă în sculptarea literei S. Elemente şi motive realizate prin excizare. Acoperişul monobloc, de formă cuboidală, se leagă printr-un element arhitectural de braţul superior. Datare: 1814, mai 15? pe braţul superior, frontal. Pe braţele laterale, la răscrucea braţelor şi pe braţul superior prezintă text strandard: IS HR (Iisus Hristos) NIKA (Învingătorul) încadrat în 4 medalioane circulare concentrice secante, axele centrelor formează un triunghi isoscel cu baza mare în jos. Pe braţul inferior frontal are 14 rânduri vizibile, ultimele 2 fiind greu lizibile. Este reamplasată sau ridicată pe acelaşi loc, fără soclu iniţial, fiind rigidizată într-o placă de beton (ultimele rânduri intră sub această placă). Transcriere: Această Sfântă și Dumnezeiască cruce este rădicată de dumnealui Manea Vătaful de brutari ca să fie întru pomenirea răposaților Gheorghie, Fotinia M., Ioan, Stanca, Dumitru Manu, (…)(…). Dimensiunile: H 153 cm, L 74, l 32, g 14.  Numele unuia dintre ctitorii bisericii, Manea, starostele breslei brutarilor este prezent pe această cruce (https://www.contemporanul.ro/istorie-documente-politica/arheologia-unei-inimi.html accesat la 12.09.2022).

LMI: B-IV-m-B-20067