Cruci din Ferentari

Două planșe care prezintă două cruci din Ferentari: crucea lui Tănase Cismarul și o cruce neidentificată. Acestea sunt parte componentă a dosarului privind corespondența lui Constantin Daicoviciu, în calitatea sa de președinte al Comisiei Monumentelor Istorice, avută cu Primarul General în ianuarie 1948, din care aflăm că în zona Ferentarilor existau două cruci, una fiind de fântână. Prima menționată de C. Daicoviciu este cea ridicată în 1829 de catre Tănase Cismarul. Puțul și crucea se găseau pe str. Ferentari și se făcea recomandarea păstrării fântânii și mutării crucii. Acest demers se făcea în condițiile desfășurării lucrărilor de sistematizare al cartierului Ferentari ce impuneau mutarea acestor monumente. În referatul secretarului-director al Comisiei Monumentelor este redată inscripția descifrată de acesta în cadrul deplasării pe teren pe care a avut-o cu arhitectul Horia Teodoru, cel care a realizat detaliile iconografice și măsurătorile monumentelor. Planșele se găsesc în Arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice, digitalizată de I.N.P. la https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/?p=87132, accesat la 05.08.2022.