Troiţa de la biserica Izvorul Nou

Denumirea troiței vine de la faptul că în trecut era obiceiul ca în cazul ridicării unei cruci cu hramul Sfintei treimi, aceasta să fie încadrată de alte două cruci, în general de dimensiuni mai mici, cu un parcurs cursiv al semnificației Treimii – 3 – „Troiță”. Este și cazul troiței din piatră aflată în prezent în curtea bisericii Izvorul Nou din șos. Mihai Bravu nr. 299. Crucea are acoperișul decorat cu un porumbel divin amplasat într-un cerc și încadrat de anul 18-57. Crucea are în centrul său sculptată icoana Sfântului Ierarh Nicolae, cu veșmânt de arhiereu, având numele trecut Sf. Nicolae. Icoana a fost pictată și este încadrată de câte un înger înaripat, iar sub aceasta este inscripția: „Această sfântă cruce s-au rădicat la acest fiantian (fântână), întru slava Sfintei și de viață făcătoare Treimi, cu râvnă Dumnealui Nicolae Voinea și soția Dumnealui Maria, Mihai…” fiind continuată cu alte nume. La baza crucii este semnul morții: craniul cu două oase cruciș. Crucile laterale au la rândul lor incriptii și monogramele IS. HS. NI. KA. în medalioane. Capitelurile și brațele orizontale ale crucilor laterale fac corp comun cu crucea centrală, fapt ce conduce la concluzia că sunt făcute din același bloc din piatră traforat. Paulin Popescu este de părere că troița este opera unui meșter străin, care confundă litera î cu ia pentru cuvântul fântână care este scris „fiantinian”. Troița a marcat la momentul ridicării ei locul unde se găsea o fântână (Popescu, 1960, p. 1111-1113). În prezent este amplasată în curtea bisericii, în dreptul abisidei centrale, find montată pe un soclu în trepte din beton, având în laterale alte trei cruci mai mici, posibil de mormînt.
Este un ansamblu format din 4 cruci blocate în beton: 3 funerare şi una triplă, nonfunerară.

Crucea triplă
Este sculptată dintr-o singură bucată de piatră. A fost spartă şi remontată, bucăţile detaşate fiind lipite cu un amestec pe bază de beton. Crucile laterale sunt ataşate de corpul crucii principale printr-o legătură în formă de bandă şi prin unul din braţele laterale: pentru crucea din dreapta – braţul lateral stâng, pentru crucea din stânga – braţul lateral drept.

Crucea mare
Datare: 1857, pe acoperiş, frontal.
Elemente şi motive realizate prin excizare.
Acoperișul/căciula este în formă de trunchi de piramidă cu baza mare în sus, terminat printr-un acoperiş în două ape. Este de tip monobloc. Frontal are: anul, grupat în câte 2 cifre – prin incizare, şi Sfântul Duh – pasăre reprezentată în picaj încadrat în raze de tip cerc.
Sfântul Nicolae este reprezentat frontal, bust 3/4, în haine arhiereşti, cu aureolă, cu mâna dreaptă în poziţie de binecuvântare, în stânga are o carte. Se află la răscrucea braţelor. Partea de jos este terminată cu o cunună de lauri în formă de semicerc. Prezintă urme de culoare roşie.
Doi îngeri, poziţionaţi pe braţul drept şi stâng sunt reprezentați printr-un cap cu aureolă şi două aripi în loc de corp.
Adam: un craniu cu două oase femurale poziţionate în X în spatele craniului, se află la partea de jos a braţului inferior frontal.
Chenar realizat dintr-o linie simplă incizată.
Înscrisul este cu alfabet chirilic, realizat artistic, prin incizare.
Prezintă iniţialele: INŢIU?, IS HS, NIKA. Pe braţul superior şi braţele laterale.
Scopul crucii: o cruce de pomenire, nonfunerară.
Braţ inferior frontal:
Transcriere: Aceasta sfântă cruce s-a rădicat la această fântână întru slava Sfintei şi de viață făcătoare Treime cu râvna domnului? Nicolae Voinia şi soția dumnealui Maria, Mihai(…) adormiţii lor pomenire cu tot neamul lor (…).

Crucea 1 mică
Acoperiş cuboid de tip monolit care, frontal, are un înscris excizat ilizibil.
Medalioane circulare concentrice secante cu medalionul central, axele formează un triunghi isoscel cu baza mare în jos. Conţin textul standard: IS HS, NIKA.
Chenar în formă de bandă realizată prin excizare.
Înscrisul cu alfabet chirilic pe braţul inferior frontal este realizat prin incizare.
Transcriere: şi robii lui Dumnezeu Gheorghie erei/preot, Maria, Maria prezvitera/preoteasa, Ştefan, Constantin, Teodora, Gheorghie, Ortan, Sărbana/Şerbana, Maria.

Crucea 2 mică
Acoperişul de formă cuboidală, uşor bombat la mijloc, superior, de tip monolit, are,frontal, un înscris excizat ilizibil.
Medalioane circulare concentrice secante cu medalionul central, axele formează un triunghi isoscel cu baza mare în jos. Conţin textul standard: IS HS, NIKA.
Chenarul este în formă de bandă.
Înscrisul cu alfabet chirilic pe braţul inferior frontal, este realizat prin incizare.
Transcriere: (…)(…)(…) Maria, (…), Stana, (…), Irina?, Voica, Rada, Gligore monah, Gligore, Ivana, Pârvu, Ioana, Dobre, Ioan Apostu?(…).